• Şimdi Ara :
  • 444 4 484

Pazartesi - Cuma ( 9.00 - 17.00 )  Cumartesi (9.00 - 16.00)

drgonulcimen.com,

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.